Tashi Delek!

Tashi Delek!

laatinut Tulku Dakpa Rinpoche

Tashi Delek kaikille varja-veljilleni ja -siskoilleni!

Mitä Tashi Delek tarkoittaa?

Ulkoinen Tashi on toive viiden ulkoisen elementin harmoniasta, ilman, tulen, veden ja maan levollisesta tasapainosta ja toive vapaudesta vihollisista, varkaista ja päällekarkaajista. Ulkoinen Deleg on luonnon kukoistusta ja hedelmäsadon kypsymisen rikkautta sekä elinvoiman, varallisuuden, vallan ja kuuluisuuden kasvua.

Sisäinen Tashi on toive lukemattomien olentojen sisäisten elementtien tasapainosta, vapaudesta taudeista, häirikköhengistä, kurjuudesta, erimielisyyksistä ja riidoista. Sisäinen Deleg on kymmenen hyveen karttuminen, viisauden lisääntyminen, terveyden, nuorekkuuden ja elinvoiman vahvistuminen.

Salainen Tashi on toive tavoittaa mielen kätketty luonto joka tuo tyyneyden ja erinomaiset ominaisuudet. Salainen Deleg on vapautta ajatusten kudelmista, viidestä myrkyllisestä tunteesta ja häiritsevistä hengistä. Se on tyyni onnen ja hyödyn täyttämä valtameri.

Ulkoinen Tashi on toive että kaikki kolmen maailman ja kuuden olotilan olennot oivaltaisivat että maailman olemuksella ei ole enempää arvoa kuin tiellä makaavalla kivellä, tai tunkiolle viskatuilla tavaroilla. Ulkoinen Deleg on aito ja rehellinen luopuminen ja siitä seuraava varma ymmärrys että kolme jalokiveä ovat korkein suojelus.

Sisäinen Tashi on toive lempeyden heräämisestä kaikkia olentoja kohtaan, jotka ovat kuin omat vanhempamme. Iloisesti olemme hyödyksi muille, asettuen heidän asemaansa ja pitämällä heitä korkeammassa arvossa kuin itseämme.Sisäinen Deleg on vapautta itsekeskeisyyden pimeydestä, verraton kuuden paramitan kannattelema mieli, joka on hyödyksi kaikille.

Salattu tashi on toive oivaltaa mielen perustan luonnollisesti ilmenevä kirkkaus ja siitä kumpuava hartaus ja uutteruuden kannattelema puhdas näkemys kaikista olennoista. Salainen Delek on kehittely- ja täydellisymisvaiheiden toteuttaminen. Se on täydellistyneiden mestareiden siunauksen kokemus.

Ulkoinen Tashi on myös nirmakaya-buddha joka on taidokkaasti hylännyt kahdet hämärtymät ja toteuttanut kahdenlaisen viisauden. Sisäinen Deleg on dharman pyörän kääntäminen kolmenlaisten tuntevien olentojen tarpeet huomioonottaen.

Sisäinen Tashi on Samboghakaya -varmuus viidenlaisesta erinomaisuudesta. Sisäinen Delek on erinomaisen jalojen oppilaiden korkeimman opettajan luonto kolminetoista koristeineen.

Salainen Tashi on Buddha Dharmakaya josta nousevat kaksi muoto-buddhaa jotka ilmestyvät tuntevien olentojen hyödyksi kymmenine voimineen, itsetoteutuneisuuden perustalta. Salainen Deleg on ehdollistumaton mielen ydin, autuus, kirkkaus ja vapaus kaikesta käsitteellisyydestä.

Todellinen Tashi on alusta asti täysin puhdas ydin, sen täysin kirkas luonne ja kaikenläpäisevä mittaamaton myötätunnon voima joka on on jokaisessa olennossa myötäsyntyisenä. Sitä voi myös kutsua alkubuddhaksi. Todellinen Deleg tarkoittaa että buddhuuden valtamerenomaiset ominaisuudet ovat läsnä ja täysin todellistuneena, muuttumattomana ja vapaina lisääntymisestä ja vähenemisestä, tässä ja nyt.

Hyvät vajrasiskot ja veljet, toivon sydämeni pohjasta teille suuren Tashi Delegin oivallusta tiibetiläisen Uuden Vuoden 2012 aikaan!