3.8. - 4.8.2019

Kansainvälinen seminaari maallisesta etiikasta ja neljästä jalosta totuudestaBuddhan ensimmäisen dharman pyörän kääntämisen juhla

DANAKOSHA LING
Forssantie 37, Jokioinen

Buddha-big-round-1

Perehdy arvostettujen puhujien johdolla mielenrauhan ja maailmanrauhan kannalta keskeisiin aiheisiin.

Tulku Dakpa Rinpoche

Minulla on suuri ilo ilmoittaa tulevasta suuresta Buddhan ensimmäisen dharman pyörän pyöräyttämisen juhlasta ja kansainvälisestä seminaarista Danakosha Lingissä 3.-4.8.2019.

Seminaarin aiheina ovat uskonnot ylittävä etiikka ja Buddhalaisuuden perusta. Iloksemme monet buddhalaiset johtajat ovat lupautuneet puhumaan neljästä jalosta totuudesta omien maidensa Tiibetin, Thaimaan, Vietnamin, Korean ja Burman perinteiden ymmärryksen mukaisesti. Erityisesti Bhutanin suurlähettiläs Pema Choden, Tampereen piispa Matti Repo, Esko Kilpi ja monet muut oppineet ja johtajat jakavat viisauttaan maallisesta etiikasta.

Seminaarin kaksi aihetta ovat keskeisiä mielenrauhalle ja maailmanrauhalle. Kaikki uskonnot on rakennettu maallisen etiikan perustalle, jonka tavoitteena on rauhan, harmonian, onnellisuuden ja suvaitsevaisuuden löytäminen. Ilman tätä yhteistä eettistä perustaa ei uskonnollisilla käsitteistöillä olisi merkitystä.

Buddhalaisuus levisi moniin maihin yli 2500 vuoden aikana. Niinpä meillä on monia tapoja ymmärtää ja harjoittaa buddhalaisuutta. Jos kuitenkin hukkaamme neljän jalon totuuden merkityksen, astumme buddhalaisuuden ulkopuolelle.

Tällä tavoin nämä kaksi aihetta ovat välttämättömiä uskontojen perustana yleisesti ja buddhalaisuudelle erityisesti.

Tämä lyhyt viikonloppu on kallisarvoinen mahdollisuus perehtyä monien arvostettujen puhujien johdolla ihmisyyteen, etiikkaan, viisauteen ja ystävällisyyteen. Kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita tapahtumaan!

Maallinen etiikka

Kaikki uskonnot perustuvat yhteiselle eettiselle perustalle: rauhan, harmonian, onnellisuuden ja suvaitsevaisuuden löytämiselle. Ilman tätä yhteistä perustaa ei uskonnollisilla käsitteistöillä olisi merkitystä.

Neljä jaloa totuutta

Buddhalaisuus levisi moniin maihin yli 2500 vuoden aikana. Niinpä meillä on monia tapoja ymmärtää buddhalaisuutta ja monia erilaisia tapoja sen harjoittamiseksi. Kaikkien maiden buddhalaisilla perinteillä on sama perusta: neljä jaloa totuutta.

Puhujat

Hänen korkeutensa Pema Choden

Hänen korkeutensa Pema Choden on Bhutanin suurlähettiläs Belgiassa, Hollannissa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, Espanjassa ja Euroopan Unionissa. Hän on työskennellyt Bhutanin ulkoministeriössä vuodesta 1989 lähtien. Hänellä on kandidaatintutkinto ja hän on opiskellut ranskan kieltä ja kansainvälisiä suhteita mm. ENA:ssa Ranskassa.

Piispa Matti Repo

Matti Repo on Tampereen hiippakunnan 36. piispa vuodesta 2008 lähtien ja teologian tohtori vuodesta 1997. Ennen piispaksi vihkimistään hän toimi Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston teologisten asiain sihteerinä, tutkijana Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, ja toimi muissa vastuutehtävissä kirkkohallinnossa. Hän toimii dogmatiikan dosenttina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

www.piispamattirepo.fi

“Nähdäkseni keskeinen ongelmamme on, että kaikilla tasoilla annamme liian paljon huomiota elämän ulkoisille, materiaalisille puolille, ja laiminlyömme etiikan ja sisäiset arvot” -H.P. Dalai Lama

Kunnianarvoisa Thich Hanh Bao

Kunnianarvoisa Thich Hanh Bao on Buddhist Organizationin puheenjohtaja ja Vien Y -pagodin apotti Padovassa, Italiassa, ja Vietnamin Buddhalaisen Kulttuurin keskuksen puheenjohtaja ja Lien Tam -pagodin apotti Turussa. Hän on World Buddhist Sangha Councilin (WBSC) hallituksen jäsen vuodesta 2002. Hän vastaanotti täyden munkkivihkimyksen vuonna 1994 Phap Hoa –pagodissa Marseillessa, Ranskassa. Hän toimi kymmenen vuoden ajan Van Hanh –pagodin apottina Odensessa, Tanskassa.

Esko Kilpi

Esko Kilpi on jälkiteollisen arvontuotannon ja digitaalisten työympäristöjen alalla johtavan tutkimus- ja neuvontayhtiön Esko Kilpi Companyn perustaja ja johtaja. Hän kirjoittaa johtamisesta ja osallistuu akateemiseen tutkimukseen ja luennoi jälkiteollisesta ja jälkifossiilisesta arvontuotannosta, eettisestä yrityskäsityksestä ja älykkäistä teknologioista. Hänen erityisiä kiinnostuksenkohteitaan ovat interaktio ja keskinäisriippuvuus kompleksisuustieteiden ja kompleksisten sosiaalisten järjestelmien teorioiden näkökulmasta.

www.kilpi.fi

“Niin kauan kuin on avaruutta, niin kauan kuin on olentoja, kunpa pysyisin siihen asti, karkottamassa kaikkien olentojen kärsimystä.” -Shantideva

Kunnianarvoisa Phra Mahanuan Chamnanram

Kunnianarvoisa Phra Mahanuan Chamnanram vihittiin Thai Theravada perinteen munkiksi 43 vuotta sitten, ja viimeiset 17 vuotta hän on asunut Suomessa, jossa hän toimii temppelin apottina Nurmijärvellä. Hänellä on Mahamakut Buddhist Universitystä uskonnon ja filosofian tutkinto. Hän vetää Thaimaassa buddhalaista radio-ohjelmaa.

Irma Rinne

Irma Rinne on Suomen Buddhalaisen Unionin puheenjohtaja ja Buddhalaisen Dharmakeskuksen jäsen. Hän on eläköitynyt Helsingin yliopistosta, musikologian koordinaattori, ja filosofian lisensiaatti musikologiassa.

Kunnianarvoisa Lama Konchog Chögyal

Kunnianarvoisa Lama Konchog Chögyal on suomalaisen Palpung Yeshe Gatshal -keskuksen henkinen johtaja. Hän asettui asumaan Suomeen vuonna 2017. Hän opiskeli Palpung Lungrig Jampal Ling Monastic College for Higher Buddhist Studies:ssa, ja on vastaanottanut monia opetuksia ja voimansiirtoja Chamgo Tai Situ Rinpochelta, Sangye Nyenpa Rinpochelta ja Yongey Mingyur Rinpochelta. Vuosien 2010 ja 2014 välillä hän teki kolmen vuoden ja kolmen kuukauden retriitin Palpung Tingzin Gephel Lingissä.

Kunnianarvoisa FT Pannasami

Kunnianarvoisa FT Pannasami on burmalaisen perinteen Buddha Dharma Ramsi -temppelin johtaja vuodesta 2013, ja hän on hoitanut myös monia muita vastuutehtäviä buddhalaisissa organisaatioissa. Hän on opiskellut lajaasti buddhalaisia aiheita, ja valmistunut filosofian tohtoriksi Magadhin yliopistosta Intiasta. Hän on julkaissut lukuisia kirjoja ja artikkeleita buddhalaisuuden ympäriltä ja jakaa tietämystään monissa maissa. 

“Koska yhteiskunta ei ole mitään muuta kuin yksilöiden yhteenliittymä, ihmisten kuten sinä ja minä, jokaisen meistä on itse annettava panoksemme.” -H.P. Dalai Lama​

Kunnianarvoisa Lama Ogyen Chodor

Kunnianarvoisa Lama Ugyen Chödor opiskeli lakia Brysselin yliopistossa, ja on toiminut lakimiehenä vuodesta 1996 lähtien. Hän vastaanotti opetuksia ja voimansiirtoja monilta 1900-luvun suurimmista tiibetiläisistä mestareista, kuten Tulku Urgyen Rinpochelta ja hänen kunnianarvoisalta vaimoltaan Khandro Mayum Rinpocehlta, Dudjom Rinpochelta, Dilgo Khyentse Rinpochelta, ja monilta muilta Rinpocheilta, Khenpoilta ja lamoilta.

Kunnianarvoisa Taehye Sunim

Kunnianarvoisa Taehye Sunim on Lericissä, Italiassa, sijaitsevan Musang Am -luostarin perustaja ja apotti, ja Suomessa Bodhidharma ry:n puheenjohtaja. Hän on viimeisten neljän vuosikymmenen aikana julkaissut monia kirjoituksia ja buddhalaisten tekstien käännöksiä. Hän on opiskellut buddhalaisuutta monissa Aasian maissa, ja vastaanottanut täyden munkkivihkimyksen korealaisissa ja burmalaisissa perinteissä.
Vältä tekemästä pahaa, pyri tekemään hyvää, puhdista mielesi — tämä on Buddhien opetus

Cecilia Winquist-Innanen

Cecilia Winquist-Innanen on työnohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja terapeutti. Hän on Tarab Institutet Finland ry:n puheenjohtaja ja Tarab Institute International Educational Boardin jäsen, ja toimii opettajana “Unity in Duality Science of Mind and Phenomena” -koulutusohjelmassa. Hän on yksi Suomalais-tiibetiläisen kulttuuriseuran perustajajäsenistä. Hän on toiminut järjestelytoimikunnan vastaavana toimijana HP Dali laman vierailujen yhteydessä.

www.ceciliainnanen.fi

Jyrki Koivisto

Jokioisten kirkkoherra

Rekisteröityminen

Auttaaksesi meitä valmistautumaan tapahtumaan rekisteröidythän mahdollisimman pian tai viimeistään 20.7. mennessä täyttämällä rekisteröitymislomakkeen.

Tapahtuma on avoin kaikille. Vapaa sisäänpääsy. Lahjoitukset anteliaisuutesi mukaan.

Tapahtuman järjestää  Danakosha Ling, tiibetinbuddhalaisen Ngagyur Nyingman eli Nyingman varhaisen käännöskoulukunnan perimyslinjan ja opetusperinteen mukainen dharmayhdyskunta. Yhdyskunta rekisteröitiin Suomessa vuonna 2005 Tulku Dakpa Rinpochen hengellisessä ohjauksessa.

Dharmayhdyskunnan päätarkoituksena on, yleisesti maailmassa ja erityisesti Suomessa ja muissa länsimaissa, hyödyttää väliaikaisesti ja lopullisesti tuntevien olentojen mieliä selkeyttämällä polku ja keinot todellisen onnen ja rauhan löytämiseksi.

Aikataulu

Lauantai 3.8.2019 - Maallinen etiikka

09:00
-
10:00

Saapuminen

10:00
-
12:00

Puheita maallisesta etiikasta

12:00
-
14:00

Lounastauko

14:00
-
16:00

Puheita maallisesta etiikasta

Sunnuntai 4.8.2019 - Neljä jaloa totuutta

09:00
-
10:00

Saapuminen

10:00
-
12:00

Puheita neljästä jalosta totuudesta

12:00
-
14:00

Lounastauko

14:00
-
16:00

Puheita neljästä jalosta totuudesta

© 2019 Danakosha Ling

OTA YHTEYTTÄ

www.danakosha.org

info@danakosha.org

 

+358 9 5878046

Danakosha Ling
Forssantie 37
31600 Jokioinen